Sustainability

Wizja zrównoważonego rozwoju

Wizja zrównoważonego rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu

Uważamy, że życie ludzi powinno zostać wzbogacone dzięki pracy dla Micen i z nią. Oddajemy się społecznościom, w których żyją i pracują nasi ludzie, a nasze podstawowe wartości są podsumowane w dwóch słowach - zaufanie i szacunek. Naszym członkom zespołu ufamy, że przejmują inicjatywę, zadają pytania i są odważni. Szanujemy siebie nawzajem, szanujemy naszą planetę i uczciwie traktujemy wszystkich interesariuszy i partnerów.