design-bg

Wsparcie prawne

Wsparcie prawne

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczniejszych opakowań dla produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i higieny osobistej, które szanują zarówno środowisko, jak i zdrowie ludzi.

Nasze główne punkty zainteresowania w opakowaniach konsumenckich

Nowe materiały

Dobór nowych materiałów opakowaniowych w pełni zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kosmetyków, opakowań i odpadów opakowaniowych oraz REACH.
Inne wymagania mogą również zostać zbadane i, jeśli zostaną uznane za istotne, włączone do naszej Polityki. Indywidualne potrzeby klientów są rozpatrywane indywidualnie.

Dokumentacja

Opracowaliśmy szereg dokumentów, w szczególności pliki informacji o przepisach (RIF) i dokumenty przedstawiające stanowisko, które zostały opracowane specjalnie z myślą o potrzebach naszych klientów. Dokumenty te są oparte na informacjach dostarczonych przez naszych dostawców i sprawdzone przez naszą wewnętrzną dogłębną znajomość przepisów.

3.Regulatory Support

Aktywnie współpracujemy z organami regulacyjnymi i innymi odpowiednimi interesariuszami w celu ciągłego doskonalenia i wyjaśniania otoczenia regulacyjnego.